02.2024

Referendum č-02.2024  Ste za to, aby volebné kampane kandidátov boli spoločné a za rovnakých podmienok, čím by nebol nikto z kandidátov zvýhodnený?

Toto referendum navrhol volebný obvod č.8 dňa 5.6.2024 a získal podporu 75% všetkých voličov.

Tento návrh prešiel medzirezortným pripomienkovaním.tu

Vyjadrovala sa k nemu odborná verejnosť tu

Na základe týchto pripomienok vláda pripravila teito odporúčania.

Návrat na domovsku stránku