Historia hlasovaní.

Referendum č. 01.2024   Ste za to, aby namiesto jedného volebného obvodu bolo 150 a boli spravodlivo zastúpené  všetky kraje a okresy v  NR SR?


Referendum č. 02.2024  Ste za to, aby volebné kampane kandidátov boli spoločné a za rovnakých podmienok, čím by nebol nikto z kandidátov zvýhodnený?


Referendum č. 02.2024  Ste za to, aby ….

Návrat na domovsku stránku

 

Translate »