Ústava čl. 44 (2)

Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.


 

Pokiaľ sa potrebujete z veľmi vážnych dôvodov ospravedniť z nasledujúceho hlasovania, vyplnte pravdivo tento formulár. V prípade neospravedlnenia hlasovania budú Vám krátené bónusy

 

 

Návrat na domovsku stránku

Translate »