01.2024

Referendum č.01/2024 

Ste za to, aby namiesto jedného volebného obvodu bolo 150 a boli spravodlivo zastúpené  všetky kraje a okresy v  NR SR?

Toto referendum navrhol pán X Y volebného obvodu č.8 dňa 5.6.2023 a získal podporu 75% všetkých voličov.

Tento návrh prešiel verejným a medzirezortným pripomienkovaním.tu

Na základe týchto pripomienok vláda pripravila tieto odporúčania.


                                            ANO

 • 1€ poplatok za vedenie účtu a žiadne iné poplatky spojené s bankovými službami
 • Obrovské úspory občanov spojené s bankovými službami
 • NBS bude spravovať 2: dôchodkový pilier (cca 13 miliárd) a bude poskytovať z týchto peňazí Hypotekárne úvery. Úroky z týchto úverov sa budú pripisovať sporiteľom v 2 pilieri, zároveň z týchto peňazí NBS môže financovať štátne investície (nemocnice, diaľnice..)
 • Všetky platby od štátu a do štátu nebudú podliehať súkromným bankám (obrovská úspora)
 • Zároveň bude možné presne zistiť, kto a koľko štátu dal a koľko z neho zobral.

 

 

                                NIE

  • občania a spoločnosti budú musieť mať vždy jeden účet v NBS
  • na tento účet bude NBS posielať a prijímať všetky štátne platby (dochodky, odvody a pod.)
  • štát  bude musieť investovať  do ľudských zdrojov a investície do pobočiek, bankomatov a pod.
  • nespokojnosť súkromných bánk

 


Hlasovanie prebehlo 1.2.2024 s týmto výsledkom.

Voličov 4 400 000 100%
Účasť 4 312 000 98%
Neúčasť 88 000 8%
ANO 3 923 920 91%
NIE 388 080 9%

 

Návrat na domovsku stránku